Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR o tom, jak zpracovávám vaše osobní údaje, a o vašich právech.

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.petrahanelova.cz.
Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Mgr Petra Hanelová,
Adresa: Nad Tratí 229, 257 22 Čerčany
IČ: 07071914 
Email: [email protected]

Pro které účely, osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

Marketingové účely

Pro marketing eviduji, minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte dvojitým potvrzením odkazu v e-mailu. Toto potvrzení odkazu, nebo-li double opt-in (dvojí potvrzení),  je opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně jím vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů.

 • Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu. Sleduji statistiky - na co klikáte v e-mailu, kdy je nejčastěji otevíráte, dále sleduji údaje o doručení emailu, otevření emailu apod. Vaše údaje využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení (inspirace na téma rodičovství.) 

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, maximálně 5 let.

Odvolat souhlas - nebo-li odhlášení se z mojí databáze - je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím. Odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím,  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché, jako přihlášení. Vlastně je mnohem rychlejší.

Obchodní účely

Až teprve, pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Eviduji pak tyto kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo (v případě workshopů pro případ změny, zrušení, apod.), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

Některé vaše údaje (jméno + email) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení (inspirace na téma rodičovství.) Protože jste mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Odvolat souhlas - nebo-li odhlášení se z mojí e-mailingové databáze - je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím. Odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím,  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché, jako přihlášení. Vlastně je mnohem rychlejší.

Procházení webu - Cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mém webu, tak potřebujete vědět, že mohu

 • sbírat údaje o návštěvách na mých webových stránkách
 • a také mohu sledovat užívání služeb.

Tyto údaje op návštěvách zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.petrahanelova.cz . Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.
Máte-li pochybnosti o tom, zda vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat

 • o vysvětlení,
 • nebo o nápravu závadného stavu,
 • zejména požadovat blokování,
 • provedení opravy,
 • doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
 • případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.
Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.  

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

 • S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.
 • Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky
 • Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
 • Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.
 • Přijala jsem a  budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

 

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,
 • nepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
 • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

 • Potvrzení e-mailu, s potvrzovacím odkazem, beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.
 • Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat.

Vás souhlas můžete kdykoliv změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.
Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Tato informační povinnost je platná od 1. 4. 2018

Staré znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24.5.2018

Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem.

Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Mgr. Petra Hanelová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na [email protected], kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Mgr. Petra Hanelová přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Mgr. Petra Hanelová používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Mgr. Petra Hanelová používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Mgr.Petra Hanelová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooků jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Mgr.Petry Hanelové, bytem Nad tratí 229, 257 212 Čerčany, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.